1, 5 phân vùng, phát lại CD

2, 4 kênh đầu vào microphone, 1 kênh đầu vào phụ trợ, 1 kênh đầu ra

3, 100V, 70V đầu ra điện áp không đổi và 4-16Ω điện áp không đổi điện áp đầu ra: 5 đơn vị LED hiển thị

4, có một chức năng âm thanh, dễ dàng để chèn phát sóng khẩn cấp, đầu ra ngắn mạch bảo vệ và báo động, quá nóng và bão hòa biến dạng báo động

5, kiểm soát âm lượng âm thanh độc lập của mỗi kênh, điều khiển tông cao và thấp

6, bốn phân vùng đầu ra, mỗi phân vùng khối lượng có thể được điều chỉnh độc lập