● Đầu ra điện áp không đổi 100V, 70V và đầu ra điện áp không đổi 4-16Ω.
● Chỉ báo mức LED 4 đơn vị.
● Ổ cắm 6.35 và ổ cắm XLR để dễ dàng lặp.
● đầu ra ngắn mạch, quá dòng, bảo vệ quá tải và báo động, báo động quá nóng và báo động biến dạng bão hòa
● Với chức năng giới hạn áp suất, nhạc sẽ không bị méo