● Công suất ảo 48V, giắc 6.3, chức năng điều chỉnh âm lượng chính

● 4 kênh đầu vào micrô, 1 đầu vào phụ, 1 đầu ra.

● Đầu ra điện áp không đổi 100V, 70V và đầu ra điện áp không đổi 4-16Ω: màn hình LED 5 đơn vị.
● nó có một squeaking chức năng, đó là thuận tiện cho chèn khẩn cấp phát sóng, đầu ra ngắn mạch bảo vệ và báo động, quá nóng và bão hòa biến dạng báo động.
● Điều khiển âm lượng và độc lập trên mỗi kênh, điều khiển âm lượng cao và thấp.
● Bốn đầu ra phân vùng, khối lượng của mỗi phân vùng có thể được điều chỉnh độc lập