Bộ khuếch đại HA-360 được đánh giá ở 250W. Nó có 3 đầu vào micrô và 2 đầu vào aux và Mic 1 được cung cấp chức năng ưu tiên và tắt tiếng. Điều khiển âm trầm và treble và điều khiển âm lượng chính được cung cấp. Hoàn thành bảo vệ bao gồm ngắn mạch và bảo vệ nhiệt, giới hạn hiện tại và quá tải. Những  bộ khuếch đại pa có thể được áp dụng cho các trường hợp khác nhau, chẳng hạn như siêu thị, lớp học, vv Ngoại trừ, bộ khuếch đại hệ thống pa cũng có thể hỗ trợ điều khiển âm lượng riêng cho từng đầu vào micrô và đường truyền. 

Hình ảnh sản phẩm: