Menu

Hệ thống hội nghị không cần video

 • AJ-1010 Máy chủ điều khiển trung tâm đám mây phân tán

  Liên hệ

  Tính năng, đặc điểm:
  ● Hỗ trợ sử dụng đồng thời với nhiều máy chủ điều khiển trung tâm 
  ● để tạo thành đám mây điều khiển trung tâm, chuyển đổi liền mạch kiểm soát 
  ● quyền giữa các máy chủ khi phân tích máy chủ 
  ● Lập trình mạnh mẽ và linh hoạt, dựa trên 
  xử lý ● chuỗi đầy đủ ● 
  Trạng thái hoạt động của thiết bị đầu cuối thông qua 
  tính toán logic ● đơn vị lệnh 
  ● Một đầu vào HDMI, một đầu vào USB, một giao diện 

0944.970.666 Giỏ hàng (0)