Menu

Micro không dây

 • Micro không dây AAV VM 001

  Liên hệ

  Thông số sản phẩm micro không dây LHY 510
  Model: 540-LHY

  Số kênh: 2 kênh (một prop hai)

  Dải tần: UHF dải tần số băng tần VHF220-270MHz

  Khoảng cách truyền tải: 50M-200M

  Thiết bị chuyên dùng để cài vai áo, cầm tay.

 • Micro không dây AAV VM 002

  Liên hệ

  Thông số kỹ thuật micro không dây cầm tay LHY 520
  Model: 540-LHY

  Số kênh: 2 kênh (một prop hai)

  Dải tần: UHF dải tần số băng tần VHF220-270MHz

  Khoảng cách truyền tải: 50M-200M

  Thiết bị chuyên dùng để cài vai áo, cầm tay.

 • Micro không dây AAV VM 003

  Liên hệ

  Thông số kỹ thuật LHY-530 
  Model: 530-LHY   

  Số kênh: 4 kênh

  VHF băng dải tần số VHF220-270MHz

  Khoảng cách truyền tải 50M-200M

  Là thiết bị cầm tay, cài ve áo, mặc công thức

 • Micro không dây AAV VM 004

  Liên hệ

  Thông số kỹ thuật micro không dây LHY-540
  Model: 540-LHY

  Số kênh: 2 kênh (một prop hai)

  Dải tần: UHF dải tần số băng tần 700MHz-900MHz

  Khoảng cách truyền tải: 50M-200M

  Thiết bị chuyên dùng để cài vai áo, cầm tay.

0944.970.666 Giỏ hàng (0)