Menu

Truyền thanh có dây

 • Tăng Âm Truyền Thanh AAV-LPA - Công Nghệ Nhật Bản cao cấp

  Liên hệ

   Âm thanh chuyên nghiệp | 0944 970 666 - 04 3750 2898 | xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Tăng âm truyền thanh AAV-LPA  Âm thanh chuyên nghiệp xin trân trọng giới thiệu Amplier truyền thanh đa năng, cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn, công nghệ Nhật Bản,cao cấp, tốt cho truyền thanh xã phường, phù hợp với các trường học , đơn vị bộ đội, công an và ampli được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay

 • Tăng âm truyền thanh VHA-400Z

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-400Z: 

  Pre-amplifier with 4 Zone(Volume Individual Control)60-1000W
  Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.4-zone 70v 100v output(with individual volume control )
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones inpu

 • Tăng âm truyền thanh VHA-1000HI

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-1000HI


  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output, Balanced,no grounding. 2 or 4 channel for your choose,
  *4 Pcs LED indicators for status display
  *XLR socket and 6.35mm jack for amplifier link,   

 • Tăng âm truyền thanh LPA-40M

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh LPA-40M

  - Plug-Play USB disk.
  - 2*Microphone inputs, 2*auxiliary inputs, and 1*auxiliary outputs for link.
  - Transformer isolated 70-100v and 4-16 ohms speakers output.
  - LED level indicator.
  - Compatible with muting function.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-1000FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-1000FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-880FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-880FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-680FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-680FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.
  *Protection for short-C,over heat and over load.

   

 • Tăng âm truyền thanh VHA-480FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-480FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-400FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-400FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-320FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-320FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.
  *Protection for short-C,over heat and over load

 • Tăng âm truyền thanh VHA-240FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-240FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.
  *Protection for short-C,over heat and over load.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-180FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-180FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.
  *Protection for short-C,over heat and over load.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-120FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-120FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-60FZ

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-60FZ

  *3*Microphone inputs,2 way Aux input,1 way Aux output.
  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output.
  *5 units LED display lamp.
  *Compatible with erase function,easy to insert emergency broadcast and saturation distoration alarm.
  *Protection for short-C,over heat and over load.

 • Tăng âm truyền thanh VHA-1000S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-1000S

   Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 
  5.EQ with treble and bass adjustment 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-880S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-880S

  Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-680S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-680S

   Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 
  5.EQ with treble and bass adjustment 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-480S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-480S

   Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 
  5.EQ with treble and bass adjustment 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-380S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-380S

  Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 
  5.EQ with treble and bass adjustment 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-280S

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-280S

  Pre-amplifier with 6 Zone(280W-1000W)   
   Features:
  1.Standard 2U chassis 
  2.6-zone 70v 100v output
  3.70v/100v/4-16ohms single line output
  4.3 microphones input,2 AUX audio input ,1 audio output 
  5.EQ with treble and bass adjustment 

 • Tăng âm truyền thanh VHA-280HI

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-280HI

  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output, Balanced,no grounding. 2 or 4 channel for your choose,
  *4 Pcs LED indicators for status display
  *XLR socket and 6.35mm jack for amplifier link,                                                                                                                                                                           
  *Protection for short-C,over heat and over load,                                                                                                                                                                                
  *Series amplifiers of high output power is available,

 • Tăng âm truyền thanh VHA-380HI

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-380HI

  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output, Balanced,no grounding. 2 or 4 channel for your choose,
  *4 Pcs LED indicators for status display
  *XLR socket and 6.35mm jack for amplifier link,                                                                                                                                                                           
  *Protection for short-C,over heat and over load,                                                                                                                                                                                
  *Series amplifiers of high output power is available,

 • Tăng âm truyền thanh VHA-480HI

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-480HI

  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output, Balanced,no grounding. 2 or 4 channel for your choose,
  *4 Pcs LED indicators for status display
  *XLR socket and 6.35mm jack for amplifier link,                                                                                                                                                                           
  *Protection for short-C,over heat and over load,                                                                                                                                                                                
  *Series amplifiers of high output power is available,

 • Tăng âm truyền thanh VHA-680HI

  Liên hệ

  Tăng âm truyền thanh VHA-680HI

  *70-100V constant pressure output and 4-16 Ohms Output, Balanced,no grounding. 2 or 4 channel for your choose,
  *4 Pcs LED indicators for status display
  *XLR socket and 6.35mm jack for amplifier link,                                                                                                                                                                           
  *Protection for short-C,over heat and over load,                                                                                                                                                                                
  *Series amplifiers of high output power is available,

0944.970.666 Giỏ hàng (0)